Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Zdzieszowicach uruchomiona została w 1947 roku.  Mieściła się w budynku przy ul. Dworcowej, w którym obecnie znajduje się przedszkole. Bibliotekarką w tym okresie była Agnieszka Izbicka.  Od roku 1948 bibliotekę prowadziła Anna Brzezińska - nauczycielka.
W latach 1949-1953 bibliotekę przejmuje w swe ręce Karol Śmieja, który również prowadzi  świetlicę. W tym okresie biblioteka zostaje przeniesiona do gmachu Prezydium. W roku 1950 Prezydium z braku pomieszczeń, wypowiada bibliotece lokal i przenosi ją do mieszkania prywatnego, którego właścicielem był pan Janeczko. Przez okres trzech miesięcy funkcję  bibliotekarza pełnił Franciszek Pilarek.
  W latach 1954-1957 biblioteką kieruje Jan Brylski, z zawodu nauczyciel. Wprowadził on innowację w pracy biblioteki– roznoszenie książek do domów przez uczniów, którzy byli  „bibliotekarzami ruchomymi”. Ten rodzaj wypożyczeń zdobył duże uznanie w oczach mieszkańców i długo był praktykowany. Założył na terenie gminy pierwszy punkt biblioteczny w Rozwadzy (w budynku Szkoły Podstawowej), który prowadziła pani Wolańczyk.
  W roku 1957 stanowisko bibliotekarza zajmuje Elżbieta Turczyn. W okresie swej  dziesięcioletniej pracy przyczyniła się do dalszego rozwoju czytelnictwa na terenie gminy. Od dnia 1 listopada 1967 roku kierownikiem biblioteki zostaje Teresa Kowolik. Stan księgozbioru wynosił wtedy 9.482 woluminy a liczba zarejestrowanych czytelników to 752 osoby. Na stanowisku bibliotekarza pracuje Wanda Szczelina. Pełni ona obowiązki bibliotekarza w wymiarze jednej drugiej etatu. W związku ze zmianą lokalu w 1974 roku i zwiększeniem powierzchni placówka zyskała osobne pomieszczenie dla księgozbioru dziecięcego. Umożliwiło to dzieciom bezpośredni kontakt z książką. Pracownikiem wypożyczalni dla dzieci  od 1974 roku była Danuta Mika.
   Praca kulturalno-oświatowa w bibliotece wyraźnie uległa poprawie. Związane to było ze zmianą lokalu. Lokal jest większy, pozwala na organizowanie spotkań literackich, odczytów i dyskusji. W bibliotece znajduje się czytelnia wraz z punktem informacyjno-bibliograficznym, który udziela porad w doborze literatury z różnych dziedzin wiedzy. Udostępnia kartoteki oraz  przyjmuje zamówienia na wypożyczenia międzybiblioteczne. Wolny dostęp do półek umożliwia  czytelnikom wybranie książki na interesujący ich temat. Bezpośredni kontakt czytelnika z książką dodatnio wpływa na wzrost wypożyczeń.
  W 1976 roku biblioteka posiada trzy filie biblioteczne i osiem punktów. Zahamowana zostaje działalność kulturalno-oświatowa. Spowodowały to trudne warunki lokalowe. Praca biblioteki sprowadziła się do wypożyczeń i prowadzenia punktów i filii bibliotecznych. Brak pracy kulturalno-oświatowej wypełnia popularyzacja książki niebeletrystycznej, gromadzenie literatury fachowej i prasy. Księgozbiór liczy 14241 woluminów a liczba czytelników – 2248.
  W 1979 roku działalność biblioteki i wypożyczalni całkowicie zostaje zawieszona. Stan techniczny budynku nie pozwalał na dalsze wykorzystywanie pomieszczeń. Zgodnie z orzeczeniem techniczno-konstrykcyjnym władze Urzędu Miejskiego poczyniły starania o umieszczenie biblioteki w innym budynku.
  Przełomowym dla biblioteki był rok 1981. Wtedy to uzyskała ona siedzibę w nowo wybudowanym pawilonie przy ulicy Chrobrego. Wydzielono w nim pomieszczenia dla wypożyczalni dla dorosłych, wypożyczalni dla dzieci oraz czytelni. Pracownikiem  wypożyczalni dla dzieci zostaje Wanda Książko, a wypożyczalni dla dorosłych Halina Szczepańska. Początkowo prace ograniczone były do wypożyczania i reklasyfikacji zbiorów. Tak jest aż do 1982 roku.
  Od 1982 organizowane są dyskusje nad książką, wystawki rocznic literackich, odczyty, spotkania autorskie. Znowu przychodzą do biblioteki wycieczki przedszkolaków dla których wyświetlane są bajki. Prowadzi się również lekcje biblioteczne dla dzieci i młodzieży. Organizuje się dyskusje nad książką.
  Rozwój nowych technologii, a co za tym idzie, chęć dostosowania usług bibliotecznych do nowych wymagań spowodowało, że Urząd Miejski postanowił powiększyć powierzchnię  biblioteki o lokale znajdujące się w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Adaptacja pomieszczeń oraz kapitalny remont biblioteki trwał od listopada 2007 do lipca 2008 roku.  Obecnie lokal biblioteki to przestronne, jasne i klimatyzowane pomieszczenia umożliwiające użytkownikom  korzystanie z usług biblioteki w wysokim standardzie.

 

Thursday the 18th. Custom text here
Copyright 2012

©

Template © QualityJoomlaTemplates